T.allte besimtarët që mbanin m.askë, inf.ektohet prifti grek që nuk b.esonte tek koronavirusi

Një prift në Greqi, i cili nuk e b.esonte kor.onavirusin, duke thënë se gjithçka është bërë të g..o.ditur kishën, tashmë është prekur nga C.ovid-19.

Mediet ne Greqi raportojnë se prifti i komunitetit lokal në Patra, tallej me njerëzit që mbanin ma.skë dhe ruanin distancën me njëri-tjetrin për t’u mbrojtur nga v.irusi.

“Ky prift në mënyrë të përsëritur t.a.llej me një të afërmin tim sepse kishte veshur një m.a.skë në kishë. Përveç kësaj, pas festave, ai predikoi në kishë se koro.navirusi nuk ekziston dhe gjithçka është bërë për të g.o..ditur kishën”, tregon njëri nga qytetarët.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*